104 Zwarte mees

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -7.30% (-10.24%; -4.27%) per jaar of -63% (-75%; -43%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -7.0% (-9.9%; -4.0%) per jaar of -61% (-74%; -41%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 104.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Zwarte mees tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 104.2: Wijzigingen tussen jaren voor Zwarte mees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 104.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Zwarte mees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 104.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Zwarte mees (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Bos 44.1% 112.5 67 190 319 4808
Landbouw 28.9% 59.3 4 426 6311 372
Heide en duin 18.9% 45.9 21 91 199 1535
Suburbaan 8.1% 17.7 6 68 201 354
Tabel 104.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair b2d659fe8a7cab95f7c9 92a24354e9747af4fdde d45052eff91073e536b8 c3c244af877fd94dc680
jaarlijks niet-lineair ee889c10791d9564e382 0bf65f4009a5c4a65c96 c12d2fdfe358c31e9565 0e8dfee7037738ad9f4e
driejaarlijks lineair 21cfd14a79286730ad5f 038b1235da9f7eaac082 efd976cf66b84e71f178 7749b1b5719b269374a8
driejaarlijks niet-lineair 65d88435e54e047db771 2fd96a31081b058cb43b 5df4e8ab9860686707bb 4d50d0549a7ea2922cf1