81 Roodborsttapuit

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +4.0% (+2.1%; +6.0%) per jaar of +66.9% (+31.3%; +112.3%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +4.1% (+2.2%; +6.1%) per jaar of +69.5% (+33.3%; +115.6%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 81.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Roodborsttapuit tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 81.2: Wijzigingen tussen jaren voor Roodborsttapuit. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 81.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Roodborsttapuit. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 81.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Roodborsttapuit (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 79.6% 518.5 35 426 6311 2574
Heide en duin 14.8% 98.4 45 91 199 3058
Bos 2.0% 11.8 7 190 319 606
Moeras en water 1.8% 10.3 6 80 137 419
Suburbaan 1.8% 8.9 3 68 201 148
Tabel 81.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair cf56df0a11460d009626 76b6673b44c276b37337 f55f85c8443ea734132a 242c8f925bf2dc96bcd4
jaarlijks niet-lineair cdef924e6d764f06c8a1 0fc159450d986ea53a61 1c76e0f100459cbe197d 6fbff0b638fb66853f56
driejaarlijks lineair ee9f1df315bb27c581bd f0d471e0fe24102d89a0 bed44a86206a49c45256 98b0485722ced9b4e5db
driejaarlijks niet-lineair fed1d3ce687eb39eca15 276ee634de1d49b63f8f 812aae04488be27f0385 699b8f60a66d8468d940