30 Ekster

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.10% (-0.35%; +0.54%) per jaar of +1% (-4%; +7%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.13% (-0.31%; +0.58%) per jaar of +2% (-4%; +8%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 30.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Ekster tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 30.2: Wijzigingen tussen jaren voor Ekster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 30.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Ekster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 30.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Ekster (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 85.3% 4370.3 295 426 6311 18373
Urbaan 6.8% 344.3 72 87 416 4338
Suburbaan 3.2% 162.6 55 68 201 3213
Moeras en water 1.8% 90.8 53 80 137 3240
Heide en duin 1.5% 76.5 35 91 199 1973
Bos 1.3% 63.8 38 190 319 2966
Tabel 30.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 6497c4825416492427e7 4cd6d6beffc666c0749f 0a507d744e820781b2fc 08cb3dc73b3961d7fb41
jaarlijks niet-lineair e0b3d0035897f92a6af6 0fe2b1e7aa881c31839a 3f694c6b5944ed37d871 faccf03eca22d477d76b
driejaarlijks lineair 3d55bd5d414e2dc64db8 9998a9970b316c2daef5 86109e120f6b0434744f f8ff30fba3a54b41c66f
driejaarlijks niet-lineair 6baeafc3e52920822415 a656949217da05fa086c 77d86c7542defe88c3e0 56ebfb56ff3f8c575edb