39 Glanskop

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van +0.9% (-3.8%; +5.8%) per jaar of +12% (-40%; +108%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van +0.9% (-3.8%; +5.9%) per jaar of +13% (-39%; +110%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Figuur 39.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Glanskop tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 39.2: Wijzigingen tussen jaren voor Glanskop. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 39.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Glanskop. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 39.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Glanskop (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 67.8% 74.1 5 426 6311 370
Bos 32.2% 42.0 25 190 319 1606
Tabel 39.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair d82aa50edda467193160 1049e22167b9d125390b 7c97c6b8092c4fbbac94 015a672881649682f872
jaarlijks niet-lineair f8eb0efd1bbbb3a022cd 3ff29539606a386def24 0afc7c4e40121b7807cd d0cefa83f45fd00f648c
driejaarlijks lineair 5316765f4bcf1f809a0a 9ecc7ba13bd1b199fb8f 1fbd0fd907885feb350e ffaa2c7e65bca1334efe
driejaarlijks niet-lineair 260fe28c745d4709acd0 304b782dbcac0db25c19 3f721b19fe73c38b486b bcd61ef88f4e54a21c50