16 Blauwborst

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.3% (+0.4%; +4.3%) per jaar of +35% (+5%; +73%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.4% (+0.5%; +4.4%) per jaar of +37% (+7%; +75%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 16.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Blauwborst tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 16.2: Wijzigingen tussen jaren voor Blauwborst. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 16.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Blauwborst. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 16.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Blauwborst (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 92.8% 740.7 50 426 6311 3508
Moeras en water 3.4% 25.7 15 80 137 991
Heide en duin 1.9% 13.1 6 91 199 416
Suburbaan 1.9% 11.8 4 68 201 180
Tabel 16.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair f5b9cd8a5e490ab77855 2c4baf6d40cb1d8350c8 505b586d4faae5777c39 99f41387890aa7d5ef89
jaarlijks niet-lineair ec39dd21ed020f56b8c9 c75fc6fbc5a23d7caabf cfc59b70fe2b856d9f84 c661a48998821f11dea5
driejaarlijks lineair eb9d2cd65cbf96079dcd cac083728508d0586ee0 fcfd9d6f9bf4bee39a55 07f218d47ce771dcec9a
driejaarlijks niet-lineair 7a630d338ff82e1a872a 401b6d78763bc9e40f0d c74b167782b297956e15 d582c9ecaff40ddb0d94