29 Dodaars

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -5.8% (-12.7%; +1.7%) per jaar of -50% (-80%; +20%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -5.9% (-12.9%; +1.6%) per jaar of -50% (-80%; +20%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 29.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Dodaars tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 29.2: Wijzigingen tussen jaren voor Dodaars. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 29.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Dodaars. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 29.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Dodaars (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 45.2% 44.4 3 426 6311 172
Heide en duin 23.5% 28.4 13 91 199 866
Moeras en water 22.3% 29.1 17 80 137 1233
Bos 9.0% 10.1 6 190 319 594
Tabel 29.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair a0c0800f84f3eaa9bc11 d632732e633789fc5b21 581f940f416410b1aa87 08ccd8444db0720935ea
jaarlijks niet-lineair c36037c86215bc196bd3 c038ef125fdfec03e46f c3056000f1e670f2d64c 954b140e917ee59bcf5a
driejaarlijks lineair 2f743dd15471aee47791 b2ed8893d2a3072a01c9 8a26324136ab4aeb745e 9ebf041b36a466f9a7a8
driejaarlijks niet-lineair 85f969fefc6f26bfc9d0 c5e2e55890705f88f821 49555bbe5d3bf8aa2328 3a6d9eab3fe2708c0167