54 Huismus

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -2.96% (-3.38%; -2.53%) per jaar of -32.3% (-36.1%; -28.3%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -2.98% (-3.40%; -2.55%) per jaar of -32.5% (-36.2%; -28.5%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 54.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Huismus tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 54.2: Wijzigingen tussen jaren voor Huismus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 54.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Huismus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 54.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Huismus (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 88.2% 4177.7 282 426 6311 17329
Urbaan 7.3% 339.5 71 87 416 4314
Suburbaan 2.3% 103.5 35 68 201 2302
Heide en duin 0.9% 41.5 19 91 199 1037
Moeras en water 0.9% 41.1 24 80 137 1495
Bos 0.4% 16.8 10 190 319 753
Tabel 54.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair ea66b4e37cfbf47d8d51 7d48f3a2ca3a65fd1ae9 683203f8ca8309daa72b c69b53d6ef208f9422f4
jaarlijks niet-lineair e36e511fab3218407d5b be9cdf9daebae373832f 4e8acc41ee04d4fe19d0 5bf001373c148b1d3f00
driejaarlijks lineair 601b06e471c1db6dc3be a2372fb82210b2efe193 17425a78ed5b14ec8186 c4784b3016bce146f4f1
driejaarlijks niet-lineair e2dcf62d31e61e89a6d2 f9ab610f7d53bb2d8ed3 47f7459a36356836cf70 83b2866352fc5b5c91d8