25 Bruine kiekendief

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.2% (-1.1%; +5.6%) per jaar of +32% (-14%; +102%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.3% (-1.0%; +5.7%) per jaar of +35% (-12%; +106%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 25.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Bruine kiekendief tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 25.2: Wijzigingen tussen jaren voor Bruine kiekendief. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 25.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Bruine kiekendief. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 25.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Bruine kiekendief (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 96.6% 340.7 23 426 6311 1742
Moeras en water 3.4% 10.3 6 80 137 359
Tabel 25.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 0e63e1cb6e490d19db2b 074fda555f14e375eeca bc99eceafc29a521162b 8aa13393a545e51adada
jaarlijks niet-lineair fefd7e64f8e17566c9e1 cbc91b704ab586fae508 fe125f51e91243a19cf3 6d4cf5912fbb12489c93
driejaarlijks lineair 45d89eb8f3c2e1934768 1d3cac75b901dbfe6f8a c0b43a318897df8351ce 1ca979fe18572952b819
driejaarlijks niet-lineair 6cd4a33af06690115e60 9cec23dfe4daa4479fbd b2d82fa376b3864e8523 878601cddaad37f3e7b3