18 Boerenzwaluw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.5% (+0.6%; +2.3%) per jaar of +21% (+8%; +35%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +1.3% (+0.5%; +2.2%) per jaar of +19% (+6%; +33%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 18.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Boerenzwaluw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 18.2: Wijzigingen tussen jaren voor Boerenzwaluw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 18.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Boerenzwaluw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 18.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Boerenzwaluw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 94.7% 3881.4 262 426 6311 11292
Urbaan 1.5% 57.4 12 87 416 618
Heide en duin 1.2% 48.1 22 91 199 979
Moeras en water 1.1% 44.5 26 80 137 1126
Suburbaan 0.9% 35.5 12 68 201 450
Bos 0.5% 18.5 11 190 319 519
Tabel 18.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 62bd350e1888b4494976 18bcb071fb72151c981c e2a387d6fe43d6eb9a4c 47042edd427a47e2a281
jaarlijks niet-lineair 402257d56cf5ec1b8de7 4d211b684c92a763aade e9d139f64bb497afc48c 07f3471cd270e2912023
driejaarlijks lineair 18ae44479f3ea217a9df 86e7cf85f5f666942116 511cc49783df15ace95e 886e44dac518f3abbaa4
driejaarlijks niet-lineair e8821d0f19e9781221d7 22e389ab98418e8eaed5 0004fc3f85e501b24a8e 030a22854cc860113d17