49 Halsbandparkiet

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +6.25% (+1.45%; +11.27%) per jaar of +120% (+20%; +300%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +6.00% (+1.49%; +10.70%) per jaar of +110% (+20%; +280%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 49.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Halsbandparkiet tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 49.2: Wijzigingen tussen jaren voor Halsbandparkiet. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 49.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Halsbandparkiet. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 49.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Halsbandparkiet (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 59.7% 88.9 6 426 6311 349
Urbaan 13.8% 19.1 4 87 416 319
Suburbaan 13.7% 23.6 8 68 201 610
Moeras en water 6.9% 10.3 6 80 137 393
Bos 5.8% 8.4 5 190 319 300
Tabel 49.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 627f6eac1482a6e0aa42 90caa6ad02c933967299 4d328d28f9cb58a4167f b3268fff67fbab8ec4ad
jaarlijks niet-lineair 72e8d47a6aaf2b168b30 33320b776dfeaea46fdf 5c4ec9195687a4b553e0 7a39e1a1bbfd63b3ce66
driejaarlijks lineair e28f6385e573bd78e41b b2c4cc28b5f4407f0126 79e5a4d527b27d32e6b6 22b7cfffcebbdc021cfa
driejaarlijks niet-lineair 0ba20f4e8fe58c4b3f31 ecff3bc6a512a96d3c61 2bc8cc1313075f3ea92a e353393caaa061b7291b