107 Zwartkop

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +2.86% (+2.38%; +3.34%) per jaar of +44% (+36%; +53%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +2.95% (+2.47%; +3.43%) per jaar of +46% (+37%; +55%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 107.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Zwartkop tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 107.2: Wijzigingen tussen jaren voor Zwartkop. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 107.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Zwartkop. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 107.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Zwartkop (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 81.3% 3940.7 266 426 6311 16908
Urbaan 5.7% 267.8 56 87 416 3469
Bos 4.8% 230.0 137 190 319 8682
Heide en duin 3.2% 153.1 70 91 199 4395
Suburbaan 2.9% 138.9 47 68 201 2881
Moeras en water 2.1% 97.6 57 80 137 3517
Tabel 107.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 28274eaf08b76c16ca6a 2cffe91c9b2e7812c396 9682a84f06b595a37257 74f846f405331c3431fd
jaarlijks niet-lineair 3ff044b2d80aae8b536e f2a771f1b68f2e555d0b f662a1536f744abafbe5 879b8ac43cbab87b6e0c
driejaarlijks lineair 1fb314354e2c4a605111 4be7afb97c88977cf8c8 ce714e7dc2201b965d53 952dfa7e33990fb7a05e
driejaarlijks niet-lineair dcf4eecd04cf1e834381 0a7115dc693af2a07e08 79b1be841fa306be3263 2c1876a19941898348d4