51 Heggenmus

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.3% (-2.8%; -1.8%) per jaar of -26% (-31%; -21%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.3% (-2.8%; -1.8%) per jaar of -26% (-31%; -21%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 51.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Heggenmus tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 51.2: Wijzigingen tussen jaren voor Heggenmus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 51.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Heggenmus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 51.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Heggenmus (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 85.3% 4340.7 293 426 6311 18151
Urbaan 6.5% 325.1 68 87 416 4154
Suburbaan 3.0% 147.8 50 68 201 3019
Heide en duin 1.8% 89.7 41 91 199 2572
Bos 1.8% 89.0 53 190 319 3917
Moeras en water 1.7% 82.2 48 80 137 3064
Tabel 51.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 58ec8a1434dd846b6b33 3036785365cd98e72264 5ce5c20cf69736e884fd 1430545aa198d729207c
jaarlijks niet-lineair b436c9e7d1da0f6ed586 f8827e7523ce09e6a002 33c3c5a8f16bd39e9a87 a1f2f3e083d05f08cc4f
driejaarlijks lineair 1d2a2174c0cc94f24361 d80244f4bc62b6bc7631 6380a0abfa472786b385 19af8c20c45e1bd090a5
driejaarlijks niet-lineair 1ffd291616b2daf12764 b42e9d5966b2dabcc6fe ebc311ea38deec9088ac 773b6eac077b4043e2e3