12 Watervogel

Deze indicator is gebaseerd op volgende soorten: Bergeend, Canadese gans, Dodaars, Fuut, Grauwe gans, Meerkoet, Nijlgans, Waterhoen, Wilde eend. De indicator bestaat uit 9 soorten. De aangepaste grenswaarden zijn -9.1% en +10.1%.

Figuur 12.1: Wijzigingen t.o.v. de start van het meetnet voor Watervogel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 12.2: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Watervogel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Data-hashes van de analyse in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie analyse status
jaarlijks 921b163536f3675a3e49 c0c0fe290fbf25b2b1f6 53a6e8005c553a07f51c 652fb92eb423b94aced0
driejaarlijks d79209aa5537195ca461 4f5ae82df92464b63ca1 f464d014ae532ea9ee47 fe2317d090004abe1b79
## "stratumgewicht.tsv" ## 4c432fbda0f704ceb1b236e8a08dda56c0983724 ## "stratumgewicht.yml"
## 76ee07b537e5414a4591cef8dba55138e2855fc3 
##           "lineaire_trend.tsv" 
## 74fd0b6dd0d65bf55313915fe86164385c0f378e 
##           "lineaire_trend.yml"
## d08263ce7f997cbcafb60fe5d0b7f4176d8c74f9 
##             "aantallen.tsv" 
## 149014b62c6d348e5751e47e35b3b224eb51e299 
##             "aantallen.yml"
## e6fe02dc725aca7dfd7812d05af090cc5100dbee 
##               "index.tsv" 
## 7aa8198401eab434798989585d6adfac4a73b3e5 
##               "index.yml"