105 Zwarte roodstaart

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.8% (+0.7%; +3.0%) per jaar of +27% (+10%; +46%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.8% (+0.7%; +2.9%) per jaar of +25% (+9%; +44%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 105.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Zwarte roodstaart tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 105.2: Wijzigingen tussen jaren voor Zwarte roodstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 105.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Zwarte roodstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 105.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Zwarte roodstaart (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 88.6% 2059.2 139 426 6311 9650
Urbaan 5.2% 114.8 24 87 416 1666
Suburbaan 3.6% 79.8 27 68 201 1702
Moeras en water 1.3% 27.4 16 80 137 1029
Heide en duin 0.9% 17.5 8 91 199 576
Bos 0.6% 11.8 7 190 319 504
Tabel 105.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 142c5f43993ef9d4e0e0 95b839ceb7b91cb0f8a4 9a9ee2b6b8d4372941d6 2222cb255b86cd656eb4
jaarlijks niet-lineair 8306764fa8170abc9e8d 73a2c50d9ddbea9abc63 2a528c9151dc54674edb 152edac7afab230186db
driejaarlijks lineair 59f4f42bebcc6fb14df2 003d0b227f0af3a317f5 55d142adcc38f6320afb e01fce33478a7f6ada7a
driejaarlijks niet-lineair 9657260c37cdc56aa947 9f5a2be53c15bc633728 75f1312c7fccdd4d1fff 28a509dc6b733143a081