50 Havik

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -6.7% (-9.9%; -3.5%) per jaar of -60% (-74%; -37%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -6.94% (-10.07%; -3.70%) per jaar of -61% (-75%; -39%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Figuur 50.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Havik tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 50.2: Wijzigingen tussen jaren voor Havik. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 50.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Havik. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 50.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Havik (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Bos 61.5% 43.7 26 190 319 2025
Heide en duin 38.5% 28.4 13 91 199 1020
Tabel 50.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 2bc4a612006c97f44195 85f39ad4f88cd6fdd075 310a384026383a41c381 93738c13ca03e2971f29
jaarlijks niet-lineair e412582e310c26b20d87 c6b917af23582d924626 1c50ea9aeeb2ac66aff7 714528725184aa6971af
driejaarlijks lineair 2b48365a17521881f283 abc50f9c593bacb0b2c5 55e2b0537a90b67aaf06 b0bf1d46410b8e88a681
driejaarlijks niet-lineair edc77127b0911582c424 648a8b7bcccfd6734364 16d4872d7c551d6961ab d58e13f20fe18e806e99