66 Kuifeend

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +3% (-2%; +8%) per jaar of +48% (-21%; +179%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +3% (-1%; +9%) per jaar of +55% (-17%; +191%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 66.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kuifeend tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 66.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kuifeend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 66.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kuifeend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 66.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kuifeend (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 63.8% 192.6 13 426 6311 918
Moeras en water 23.4% 68.5 40 80 137 2596
Heide en duin 9.5% 26.2 12 91 199 722
Bos 3.4% 8.4 5 190 319 375
Tabel 66.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 96a8db4c36c55b62fde2 c661beafd9562963d960 0e1c0774f1c2a240c50f 7d38cc74b5fa62ee0d29
jaarlijks niet-lineair b83cbd87cbd9312e6bfc 6e30887dad15c78fe471 a5fc55749af42fff6405 5b6bc88b149975faf3db
driejaarlijks lineair c946436db66f27af9b9e 6d6d9dc04bb6ef9b2b16 d23619291dbfa90935a4 55f7c994086a4663d1b0
driejaarlijks niet-lineair ac91ad553467cba598c3 89f37e8852a54d73998a 878eb88ed9aab04d7bb0 ad11c37a3e34b0c14210