93 Veldleeuwerik

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.7% (-3.3%; -2.1%) per jaar of -30% (-35%; -24%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.7% (-3.3%; -2.0%) per jaar of -30% (-35%; -24%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 93.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Veldleeuwerik tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 93.2: Wijzigingen tussen jaren voor Veldleeuwerik. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 93.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Veldleeuwerik. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 93.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Veldleeuwerik (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 95.6% 2296.3 155 426 6311 9914
Heide en duin 2.6% 59.0 27 91 199 1760
Moeras en water 0.7% 15.4 9 80 137 553
Suburbaan 0.6% 11.8 4 68 201 112
Bos 0.5% 10.1 6 190 319 408
Tabel 93.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair b4071a21a19450096e23 4612587669028ba74c51 c0cc080e5502e85e9103 03defcc9bd6a31189099
jaarlijks niet-lineair dad666a8fd28d9826c41 9ce5e4c83f88ca75e0c6 74ebb8e393d87643e802 34c0f1da25327b9ba5af
driejaarlijks lineair e9b4e01850cca1dc324f 5a922a02f79c1fe3adc6 1c44b213427acf7635b3 262c94d33c28a537054b
driejaarlijks niet-lineair 9d0423303a1c4a5ee6d3 851bc16920bb6f7ddfc7 ab92911dc81d2db491e2 ef24f3b2effe9141d810