90 Torenvalk

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +2.8% (+1.2%; +4.5%) per jaar of +44% (+17%; +77%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +3.0% (+1.3%; +4.6%) per jaar of +46% (+19%; +80%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 90.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Torenvalk tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 90.2: Wijzigingen tussen jaren voor Torenvalk. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 90.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Torenvalk. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 90.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Torenvalk (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 96.1% 1837.0 124 426 6311 8428
Heide en duin 1.6% 28.4 13 91 199 917
Suburbaan 1.2% 20.7 7 68 201 542
Moeras en water 0.7% 12.0 7 80 137 533
Bos 0.4% 5.0 3 190 319 258
Tabel 90.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 15dd9acaca45a452da69 cae18e0ea2b61db63373 d0f05b64ba209d7bcbb5 04d33f6e60a5ef7657bc
jaarlijks niet-lineair 803b3e2340d1d4be9224 23ae8ab9db0f44c2b63b c8abd7845054b3999428 ec83ef6fbd1e43340a33
driejaarlijks lineair 2bc0cc1f8bc37a30d4f2 3c7d2eecec3e5254765a 2ed2e09cc558bb270bea b9c6c64cb805267156e3
driejaarlijks niet-lineair 09b0026714eadc8ce760 3daeefa15fad17d6217e 643769f453456c96f028 18789fdbd3e4d1ef5ed0