75 Putter

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +11.46% (+7.34%; +15.74%) per jaar of +310% (+150%; +570%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +11.75% (+7.59%; +16.07%) per jaar of +320% (+160%; +590%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 75.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Putter tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 75.2: Wijzigingen tussen jaren voor Putter. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 75.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Putter. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 75.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Putter (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 85.8% 429.6 29 426 6311 2084
Urbaan 5.8% 23.9 5 87 416 390
Suburbaan 5.3% 23.6 8 68 201 493
Moeras en water 3.1% 13.7 8 80 137 555
Tabel 75.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 9cb76624f19cbc068208 a3915e50537f605e16f7 ad73677c4d4e91fe4d54 05b436450dabbda5cf0a
jaarlijks niet-lineair a5c4186e4e30710cad62 63e32ad6f3a252216b71 4d4da2f4da4ffb2d987f 7fa8ccd1dedc196665ae
driejaarlijks lineair e114ae48bfb01bfb66f2 996732a3ca58795b0ef3 0ff659d14cacbd3a941e b2539435027d7c5eb56d
driejaarlijks niet-lineair 536c99e16d3d194b184a eefcc76c5582089f19d8 4d3208ec1eb8f3e499ca 8db4670208960035aaae