77 Rietzanger

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +1.6% (-0.0%; +3.2%) per jaar of +23% (-0%; +51%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +1.5% (-0.1%; +3.1%) per jaar of +22% (-1%; +49%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 77.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Rietzanger tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 77.2: Wijzigingen tussen jaren voor Rietzanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 77.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Rietzanger. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 77.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Rietzanger (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 96.6% 533.3 36 426 6311 2570
Moeras en water 3.4% 17.1 10 80 137 677
Tabel 77.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair ddff006f76e6fbd79715 d857e8ec431df573a809 d17264ebea5ca1b0bf4a faa63a9586edb03e8068
jaarlijks niet-lineair af977926429f1bfdbd36 37af4b2237e67063f54c 5f2dbe914429d79fecdf 39bf0001fc7b5c15b748
driejaarlijks lineair 3fca8f2bb642582a8b83 71720e771dac69b34d5e 6832f348d23d8387af7c fb299a835f0a2ee5973a
driejaarlijks niet-lineair 9c726ebd045179b6e155 e3ffc06270eb2c6ba8da 4ef5c6defa0a3d8e0360 ee834acc47694845d672