88 Stadsduif

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -5.4% (-8.1%; -2.7%) per jaar of -52% (-67%; -30%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -5.4% (-8.1%; -2.6%) per jaar of -51% (-67%; -29%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 88.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Stadsduif tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 88.2: Wijzigingen tussen jaren voor Stadsduif. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 88.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Stadsduif. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 88.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Stadsduif (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 74.2% 414.8 28 426 6311 1930
Urbaan 15.5% 81.3 17 87 416 1008
Suburbaan 5.8% 29.6 10 68 201 681
Heide en duin 2.4% 10.9 5 91 199 227
Moeras en water 2.2% 10.3 6 80 137 364
Tabel 88.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair e933b9d68ecef09f95b4 9785bdface5a16a63011 8a0a279951e83f78ad89 90a8ff4e24f785dc055a
jaarlijks niet-lineair d128d33043f3de401519 22e12f1ac4712593b114 425f43f3b6dca94dabf8 44b2363b264c87d1596a
driejaarlijks lineair 89fcdc963a71a285577e fbf2bf3e9df269054807 4e2f0e3b0c9a465bc456 5c1ca6c39f0b390ebd6f
driejaarlijks niet-lineair 0c598fb8cfe7546890f8 ca96c02696629e1247b1 7f112e26ec761d49bd91 85b9f04a2b10fe701200