74 Pimpelmees

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +1.38% (+0.79%; +1.99%) per jaar of +20% (+11%; +29%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +1.5% (+0.9%; +2.1%) per jaar of +21% (+12%; +31%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 74.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Pimpelmees tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 74.2: Wijzigingen tussen jaren voor Pimpelmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 74.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Pimpelmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 74.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Pimpelmees (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 80.2% 3777.7 255 426 6311 16578
Urbaan 7.0% 325.1 68 87 416 4148
Bos 4.6% 214.9 128 190 319 8280
Heide en duin 3.2% 146.5 67 91 199 4159
Suburbaan 3.0% 138.9 47 68 201 2869
Moeras en water 2.0% 94.2 55 80 137 3385
Tabel 74.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 8cdb29f830c9278e82db 809d23c797cc9d9a1692 a060134c7f8ae6beaa8f fcf4d2565f338ac2b885
jaarlijks niet-lineair 86d36fc0d27731dbe25f 7bdbc5a863604282cc84 7ff1fdf7ddb892c045c9 ee3f5530bcd3db2ecbb7
driejaarlijks lineair 7f45a1536d86e88fbe17 5027bca5ae37a976e0df 49e76a07e0dbb94f7cc4 f98f8bf66690597bede2
driejaarlijks niet-lineair c51822f62d4a6ef9e735 208e75d99391e36b1bda dfd6bae5d2d86e00929c 4e21b6a7705bb3f93130