37 Gele kwikstaart

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.7% (-3.5%; -1.9%) per jaar of -30% (-37%; -22%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.7% (-3.6%; -1.9%) per jaar of -30% (-38%; -22%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 37.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Gele kwikstaart tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 37.2: Wijzigingen tussen jaren voor Gele kwikstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 37.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Gele kwikstaart. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 37.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Gele kwikstaart (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 99.4% 2429.6 164 426 6311 10831
Moeras en water 0.6% 12.0 7 80 137 453
Tabel 37.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair f9a9c9fc05b1c6a13d5d 844aa7b662deece9e684 4936c17fba89c4eb1a65 bd840da4c0b20da2f2a3
jaarlijks niet-lineair 2c2aee8cec02412f19f6 7f00b48057b94b557ba0 1d1dce7d317a1565fc5c 4fef255469c99fec3292
driejaarlijks lineair 740e06d5ac541031ea8c efbbf07a148e25283ace e92c7dc9fda1baac9801 9dca7666495a4c2f7f72
driejaarlijks niet-lineair ff19f49e55b8764e2fb0 941ebafa3de30bc97252 1fb8f5e10520b2ce7a25 5f7e229811e01601f7c7