97 Wilde eend

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.6% (-3.4%; -1.8%) per jaar of -29% (-36%; -21%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.5% (-3.3%; -1.7%) per jaar of -28% (-35%; -20%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 97.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Wilde eend tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 97.2: Wijzigingen tussen jaren voor Wilde eend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 97.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Wilde eend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 97.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Wilde eend (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 89.2% 3866.6 261 426 6311 16675
Urbaan 2.8% 114.8 24 87 416 1612
Heide en duin 2.4% 100.6 46 91 199 3101
Moeras en water 2.3% 95.9 56 80 137 3411
Suburbaan 1.9% 79.8 27 68 201 1664
Bos 1.5% 62.1 37 190 319 2919
Tabel 97.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair ac300d06bc223ed6c730 e4698a64011b72effd1d 79aa22e23fea4f4829fd d7e80dca24b64a3baf0c
jaarlijks niet-lineair 9a053cbb128102d5eb88 05e8862145112fee74ad ad68ed0534ce78c41bb5 8d6eb2b1779047700295
driejaarlijks lineair 063eae786813d638a527 e8150ac9054945010e30 84e0f299bd04981aafbd fb8b1516a3d026292f7f
driejaarlijks niet-lineair d4950854da4fe9c34af1 4f49c51b70748fc07d1f 3364afc39dc2245e7656 3d0de1e5a04fd581f4fd