56 Kauw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +5.7% (+5.1%; +6.2%) per jaar of +105.0% (+91.5%; +119.4%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +5.7% (+5.1%; +6.2%) per jaar of +104.4% (+90.9%; +118.9%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 56.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kauw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 56.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kauw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 56.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kauw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 56.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kauw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 85.9% 4385.1 296 426 6311 18523
Urbaan 6.5% 325.1 68 87 416 4105
Suburbaan 2.6% 130.1 44 68 201 2782
Bos 1.8% 87.3 52 190 319 3905
Heide en duin 1.7% 85.3 39 91 199 2554
Moeras en water 1.5% 73.6 43 80 137 2666
Tabel 56.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 0ba2b3557d27d3578657 b8142d5c4eb4da6ecd48 af328b07d5a3c16d0e79 8003082c54249a0874e1
jaarlijks niet-lineair 3217550df10069ab3b68 b9355535056c8a1c339d 22481f842e225dcc9dbc b095dd4aa4d11d3bb1e2
driejaarlijks lineair 23f7f12b1b9498f9c5a1 2ed0ee12afa174bd8cd1 5cfdf40931d0538a765d 231043aaa093e66c011a
driejaarlijks niet-lineair b12a5d90646b07f9da3b e1513eacad7cd33f74b4 7e5bc5cf9cd4fae74f5a 6e8453551ce9491be601