91 Tuinfluiter

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -5.9% (-7.7%; -4.1%) per jaar of -55% (-65%; -42%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -5.9% (-7.7%; -4.0%) per jaar of -55% (-65%; -41%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 91.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Tuinfluiter tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 91.2: Wijzigingen tussen jaren voor Tuinfluiter. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 91.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Tuinfluiter. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 91.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Tuinfluiter (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 83.0% 1066.6 72 426 6311 3317
Heide en duin 5.6% 70.0 32 91 199 1377
Bos 5.2% 67.2 40 190 319 1770
Moeras en water 4.5% 56.5 33 80 137 1508
Suburbaan 1.8% 20.7 7 68 201 375
Tabel 91.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair ed83cdc40f4e988c73fe 9a19bc5713a79ac4f110 0d7d05d645ed3e796c07 d9ffddf5b4afe49be7e7
jaarlijks niet-lineair f4bfbb738d0bf4bee5b8 f6f942c199cef628435d fe28bc2e4afcb71e4023 1bf1c820f891014793e7
driejaarlijks lineair 2b031062fc4dc715ca06 d22d081aaafc7cd4efb9 348a4a602bf107f721ab 5b1a4c349be47a427895
driejaarlijks niet-lineair 6d710dc8625fe597aa87 d06dce94b77dbffdc302 907653f7dff88cfeae1d fbfc07f41b24c474a8c5