78 Ringmus

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.7% (-5.3%; -2.2%) per jaar of -39% (-51%; -25%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -3.7% (-5.2%; -2.2%) per jaar of -39% (-50%; -25%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 78.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Ringmus tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 78.2: Wijzigingen tussen jaren voor Ringmus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 78.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Ringmus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 78.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Ringmus (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 99.5% 1244.4 84 426 6311 5524
Moeras en water 0.5% 5.1 3 80 137 264
Tabel 78.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 73bf5ae0b91bd429f2b9 8c5ebb36a0c51be2ab53 55bf3d9a3702297bb060 7463e741d03bb374c144
jaarlijks niet-lineair 24374d043f8357cec816 616e3297d11ccd89ae96 78e4da8b4ecaf3cf1840 0f3d2d6ca5ec6ee7e2ba
driejaarlijks lineair a1452749feafbb3fca16 13eb6b97958a9d7ab624 0abacfffa8133f6a2e27 fbe9557528ab73ddecc0
driejaarlijks niet-lineair b25d62a2f9b14b787bf1 31bd5bb0265d0b55614b d87a5c8b6e7359c425a7 b54e596ac942b3eedbea