48 Grutto

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een onduidelijke trend van -1% (-8%; +7%) per jaar of -9% (-64%; +130%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -4.6% (-6.7%; -2.5%) per jaar of -46% (-59%; -28%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Figuur 48.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Grutto tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 48.2: Wijzigingen tussen jaren voor Grutto. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 48.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Grutto. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 48.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Grutto (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 98.4% 414.8 28 426 6311 1920
Moeras en water 1.6% 5.1 3 80 137 216
Tabel 48.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 60f88bf3982fb9487527 b9ad4fd58ad96504415d f470e27b833291d31da3 9792e058c7c4709b1c21
jaarlijks niet-lineair 7e9ab929802123031d06 af8d25d49ade439ddee2 82461f2ed5b912ec9704 4c1a121054a93b1b4066
driejaarlijks lineair d8366b0e265be6a53a2a 7c44edb4ebe7fc6aed51 d55f523105ab861d653c d589675e2a3f272d96a3
driejaarlijks niet-lineair 123f3ff26e855b61d285 20ed50072dba07e48a9f dbcaa683d424a4c32179 1e0b045444380ac91784