76 Rietgors

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -0.7% (-2.7%; +1.4%) per jaar of -8% (-30%; +21%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -0.8% (-2.8%; +1.3%) per jaar of -10% (-31%; +18%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 76.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Rietgors tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 76.2: Wijzigingen tussen jaren voor Rietgors. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 76.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Rietgors. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 76.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Rietgors (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 80.0% 400.0 27 426 6311 1976
Moeras en water 7.6% 37.7 22 80 137 1525
Heide en duin 7.6% 39.4 18 91 199 1238
Suburbaan 3.4% 14.8 5 68 201 198
Bos 1.3% 5.0 3 190 319 432
Tabel 76.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 357ea28b251c839c4d2f e60ffe852944ef40d886 156b5029c892a129d337 8e2970126a34a5993b87
jaarlijks niet-lineair 835d7a68ad85c35dabd8 7af4ffa6c27d97e3b60c 9ce4549dc6dd1a2319f0 e2a5ee015b00947cfd55
driejaarlijks lineair 8de96c960880793a8313 a1a2ea5a7a69199256f6 b5d40eed64ca2ac47a6e 31a265c85ab0bce3b4b0
driejaarlijks niet-lineair 3461170ab3eb8e1d9eae 118ab96e2ef220572507 6fd4ccec5070fe7109cb 5577e5e120f356d5516d