82 Scholekster

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van -0.67% (-1.73%; +0.40%) per jaar of -8% (-20%; +5%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van -0.74% (-1.79%; +0.33%) per jaar of -9% (-21%; +4%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 82.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Scholekster tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 82.2: Wijzigingen tussen jaren voor Scholekster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 82.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Scholekster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 82.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Scholekster (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 94.0% 2014.8 136 426 6311 8930
Suburbaan 2.1% 41.4 14 68 201 841
Moeras en water 1.7% 34.2 20 80 137 1303
Heide en duin 0.9% 17.5 8 91 199 708
Urbaan 0.9% 14.3 3 87 416 282
Bos 0.4% 6.7 4 190 319 309
Tabel 82.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair da4a2b3d8c783edfe890 53a9b4076cbef938b1a5 32641b1e09e9773cdcc7 b45c7bf7c63d86dc2850
jaarlijks niet-lineair 10018741e669f289cc05 4408c5387a844333320c d50a700b9dd85b154a8e 288164493a8055c14f2c
driejaarlijks lineair 4d280d731a7da3a7562b 31b64c0e1aa9583c3f5f 536cb8faf7ea21aaf389 ddf8b7df931037376df7
driejaarlijks niet-lineair 084f78a22cfdb3ae7226 40d153deab1a525bce22 ee7c01e8713786e1bee5 11e76f71d53906321820