22 Boomleeuwerik

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +4.5% (-0.2%; +9.5%) per jaar of +80% (-0%; +220%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +4.8% (-0.0%; +9.9%) per jaar of +80% (-0%; +240%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 22.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Boomleeuwerik tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 22.2: Wijzigingen tussen jaren voor Boomleeuwerik. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 22.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Boomleeuwerik. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 22.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Boomleeuwerik (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Heide en duin 48.2% 94.0 43 91 199 3047
Landbouw 30.2% 44.4 3 426 6311 175
Bos 17.2% 31.9 19 190 319 1742
Moeras en water 4.4% 6.8 4 80 137 287
Tabel 22.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 45082c9e4459881ed37d 707b5c0828cbaf4e9ffa 8c987e4e06c046dc7c9d 987c40971d2f4a188207
jaarlijks niet-lineair b32eae5ad8c349b9d320 f003fda41bdcb5b22760 37487d122d14c84fced6 6580eba93bfe5840ad5e
driejaarlijks lineair 2648b3b1de24161024e6 7292f77ea35e53b21d1e 1070aa7983edf177656e 5b3ae1d7a594171f1cef
driejaarlijks niet-lineair bf8e634164a54add8ba3 6d35454d9964bdc7d921 5d8d9b438e922bfe7d1a 8a35eff3a134343921f1