101 Zanglijster

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.6% (-4.2%; -3.1%) per jaar of -38.2% (-42.8%; -33.2%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -3.5% (-4.1%; -3.0%) per jaar of -37.4% (-42.0%; -32.4%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 101.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Zanglijster tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 101.2: Wijzigingen tussen jaren voor Zanglijster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 101.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Zanglijster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 101.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Zanglijster (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 82.5% 3955.5 267 426 6311 16983
Urbaan 5.6% 263.0 55 87 416 3394
Bos 4.6% 219.9 131 190 319 8400
Heide en duin 2.8% 133.4 61 91 199 4112
Suburbaan 2.5% 115.3 39 68 201 2476
Moeras en water 1.9% 89.0 52 80 137 3282
Tabel 101.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 8e022bbf8ec23480cf84 75d2130b335a8eef5ffe d6c2a856e30cdc22c357 4d98db829f49191804bc
jaarlijks niet-lineair fe54068c11eeb15594ef 78756bc77db7d2f4a87b b98f62c964aa3a7669ae 0c6278342955ab564078
driejaarlijks lineair a711fba82786b0277d5b 780a476287a333fbf0c2 6bfbbb2b78b493aa47fd f1b1d265b4f4bb7ba962
driejaarlijks niet-lineair 4747e6440f8c2c009da6 5ad6ecf94b47e4258ae0 7ed1209fa76ab569faa1 d18fef1e8fe4971034ee