79 Roek

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +14.55% (+10.65%; +18.59%) per jaar of +480% (+270%; +820%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +15.25% (+11.28%; +19.36%) per jaar of +530% (+300%; +900%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 79.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Roek tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 79.2: Wijzigingen tussen jaren voor Roek. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 79.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Roek. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 79.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Roek (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 92.0% 385.2 26 426 6311 1696
Urbaan 8.0% 28.7 6 87 416 408
Tabel 79.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 6ba4f10536fc02b2eadd d2d117e526bb9ad277df 8cf08a6977cdb40b177b 9c2b51690f7dbd8fd588
jaarlijks niet-lineair f198cb61e9e9e51ea6e9 b348379be4c24e98b614 19ede829fc05d8073492 54c5a3de3cf7eaaab6ef
driejaarlijks lineair 325637d759775f6e33a9 88d8c47ecf75b3affa5e c91fac53507c80a63e38 e4b4b200dc56bef05a25
driejaarlijks niet-lineair d7deece241e78e377d66 1afcb8cf8a51e41387e7 a200a268b768694b4695 d9574c3ac8c134579619