92 Turkse tortel

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -1.71% (-2.09%; -1.34%) per jaar of -20.1% (-24.0%; -16.1%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -1.71% (-2.08%; -1.33%) per jaar of -20.1% (-23.9%; -16.0%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 92.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Turkse tortel tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 92.2: Wijzigingen tussen jaren voor Turkse tortel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 92.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Turkse tortel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 92.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Turkse tortel (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 86.6% 4340.7 293 426 6311 18341
Urbaan 7.1% 349.1 73 87 416 4370
Suburbaan 2.8% 136.0 46 68 201 2897
Heide en duin 1.4% 67.8 31 91 199 1793
Moeras en water 1.2% 56.5 33 80 137 2106
Bos 0.9% 43.7 26 190 319 1790
Tabel 92.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 3bd4ae68d966958eaa3c 876461bf4def922e51ca 15c7820181002fd9f9b5 686050da6794051d300f
jaarlijks niet-lineair caff95177be5bf245b24 a764513f2d3e885d31c3 eb23c93eeb2ad8e5d760 2060f6cc71f302a50b86
driejaarlijks lineair 91630c83cbc2009b95df 20b53a25c772e3de126d e03d569c86be0fb0be17 e2fa46b56995bc6611d0
driejaarlijks niet-lineair e9b228d9aa1e4d99a163 8b813ce8a2f260008fa8 dc8d06e057858f1d6665 dda54c842d2719e98a8c