38 Gierzwaluw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.2% (-0.1%; +4.5%) per jaar of +32% (-1%; +77%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +2.3% (-0.0%; +4.6%) per jaar of +34% (-0%; +80%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 38.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Gierzwaluw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 38.2: Wijzigingen tussen jaren voor Gierzwaluw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 38.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Gierzwaluw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 38.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Gierzwaluw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 56.6% 503.7 34 426 6311 1617
Urbaan 28.8% 263.0 55 87 416 2211
Suburbaan 6.8% 59.1 20 68 201 887
Moeras en water 3.8% 32.5 19 80 137 905
Heide en duin 2.9% 24.1 11 91 199 471
Bos 1.1% 8.4 5 190 319 241
Tabel 38.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 5aad4cbcea2c53795cdd 0ce11655c2b4c326f617 828aef96a1fbb1046562 034d40b53a3ae01ca66b
jaarlijks niet-lineair a2ccf0197f963eafcd1d b3dcd71376d157afbd93 9795d4bd12b6f5acd138 742fb706aa7580289089
driejaarlijks lineair d9c294799c62e0a5d457 71b6f0fef4f26606d996 a0c33c033ac5929088c6 c9f2d242348747888acd
driejaarlijks niet-lineair 8aa52006b875e9c4a29a 7c4c4191f6a87c463594 0e7a4ff6122dda6043d8 dfd1ca46655ffb4bf2ec