60 Kneu

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +0.8% (-0.7%; +2.3%) per jaar of +11% (-8%; +34%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een stabiele trend van +0.6% (-0.9%; +2.0%) per jaar of +7% (-11%; +30%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 60.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kneu tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 60.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kneu. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 60.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kneu. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 60.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kneu (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 91.3% 1614.8 109 426 6311 7374
Heide en duin 4.8% 83.1 38 91 199 2229
Suburbaan 1.7% 26.6 9 68 201 542
Moeras en water 1.3% 20.6 12 80 137 698
Bos 1.0% 15.1 9 190 319 857
Tabel 60.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 6d1cbbdbc88c7a8c8a0c d7bce721631637a63566 f779dbcf56e5960b58f3 35da7a30729673780dbd
jaarlijks niet-lineair 0c11324bb86dcef09fb4 eac5e66542253dffcdd8 68fccc315a4e370d113a 076d340f01eedc8333b2
driejaarlijks lineair 9039bdd2d95226245833 1eae7b05de26b30bb2fc 07762bfd422eecc9caf4 7b4e6b77f22b2539630c
driejaarlijks niet-lineair f47fe27bb8f72d026e98 72d21dad9f7e76ecd4d1 eae61aa64960e59cf54c 624d79c0537f3ed1f57c