85 Spreeuw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.6% (-3.3%; -1.9%) per jaar of -29% (-35%; -22%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is mogelijk niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een afname met -2.6% (-3.3%; -2.0%) per jaar of -29% (-36%; -23%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 85.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Spreeuw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 85.2: Wijzigingen tussen jaren voor Spreeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 85.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Spreeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 85.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Spreeuw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 87.8% 4577.7 309 426 6311 19156
Urbaan 5.9% 301.2 63 87 416 3879
Suburbaan 2.3% 115.3 39 68 201 2414
Heide en duin 1.6% 78.7 36 91 199 2514
Moeras en water 1.4% 68.5 40 80 137 2592
Bos 1.1% 57.1 34 190 319 2397
Tabel 85.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair eac2cc3ceba613e9ef65 209e1b573afc37b42fc3 3e4420136e9890a7dd82 ff91a33a3b6b544fe948
jaarlijks niet-lineair 51c5598ef67fd1f2f41f 1d469a83dac49f92ee07 ffd898514787be7b8ede 087249b84775afa95075
driejaarlijks lineair 4eda69192d3d82c8358d 2ad405f8081e68d872d9 4f9e7aebdbf47a6acd7a 0b214ee023752dccc472
driejaarlijks niet-lineair e5c366d51a6e88d75f8e 715ec14122b5588421ea 38a1ffc175cb2f34a724 8208daad3591faab8cd3