41 Grasmus

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +1.3% (+0.4%; +2.1%) per jaar of +18% (+5%; +31%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige toename met +1.3% (+0.4%; +2.2%) per jaar of +18% (+6%; +32%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 41.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Grasmus tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 41.2: Wijzigingen tussen jaren voor Grasmus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 41.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Grasmus. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 41.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Grasmus (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 92.0% 2800.0 189 426 6311 8566
Heide en duin 2.5% 74.4 34 91 199 1256
Moeras en water 2.0% 59.9 35 80 137 1469
Suburbaan 1.5% 41.4 14 68 201 699
Urbaan 1.1% 28.7 6 87 416 287
Bos 0.9% 25.2 15 190 319 671
Tabel 41.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 7c9c353d6b3d3489ef80 9b4d28feafe94d2ee5b0 f66be95511f8f69315f8 23c9fbc7b58dd002ba9b
jaarlijks niet-lineair 59c9818f911ca312f953 9b074c9f5a22d756dcf6 f1bb255ce2de06965386 9d4b5b19302ad27af9b3
driejaarlijks lineair 4025545a88fd71d1be27 2f9262b3ef89a0b11e81 8a59129ac23771d82b8d 283607b4272faed134ca
driejaarlijks niet-lineair d42001c627d119a1d857 f258982311aa0522bd13 49bbbf8af18a8c065dea 9c33034f548612210342