84 Spotvogel

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -2.7% (-6.5%; +1.4%) per jaar of -30% (-59%; +20%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -2.3% (-6.2%; +1.8%) per jaar of -26% (-56%; +27%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 84.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Spotvogel tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 84.2: Wijzigingen tussen jaren voor Spotvogel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 84.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Spotvogel. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 84.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Spotvogel (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 94.5% 385.2 26 426 6311 1216
Heide en duin 3.8% 13.1 6 91 199 270
Moeras en water 1.7% 5.1 3 80 137 174
Tabel 84.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair b5787f33325703f152fa 2c4c237412a202cc92e5 5499e9624964c6a3b24c b89237ac3d704c2f58ba
jaarlijks niet-lineair caf5fae753e164dcbcdc 3c6ff022c788d4af0b47 d2a67206ebcfc3ecf960 67238050fb81e8932fd9
driejaarlijks lineair 8c274897e43b5e3336b0 75be1b88806241c2df96 c3ad47596db462de06d9 db65e5d02466a6d794d2
driejaarlijks niet-lineair 93e6c042a7b78b2cd477 4d1c5e395aa79e67c6d9 a8e8d94a777a02ca0f37 5a8105b5d6add27b0c4d