26 Buizerd

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +4.4% (+3.3%; +5.6%) per jaar of +75.9% (+52.6%; +102.9%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +4.7% (+3.5%; +5.9%) per jaar of +81.4% (+57.1%; +109.6%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 26.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Buizerd tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 26.2: Wijzigingen tussen jaren voor Buizerd. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 26.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Buizerd. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 26.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Buizerd (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 87.7% 2474.0 167 426 6311 11485
Bos 6.4% 181.3 108 190 319 7251
Heide en duin 3.2% 87.5 40 91 199 2871
Moeras en water 1.8% 49.7 29 80 137 1867
Suburbaan 0.9% 23.6 8 68 201 528
Tabel 26.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 0def0d44bdc8acdb607c f0d5478c1866132c9862 74034bcefc23ef7cdafd 1f7b97a64a2f80f792db
jaarlijks niet-lineair b7c6af7b6e264c2689c1 d7a6f13bd0d3c9b7ce98 9c94883472eb90266ce0 2f5327763372c1392572
driejaarlijks lineair b4773ef913351266f198 1d8239bb00f8c0d6b3e2 e31e20a6c2870095d0ea b926907dd32ea8167af8
driejaarlijks niet-lineair 5e8d3853f466b97a880d 306faafe527856b73c98 a996f73af11f3b7634f3 76afe245d9c49a020539