64 Koolmees

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.806% (-1.179%; -0.431%) per jaar of -9.98% (-14.29%; -5.46%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.744% (-1.118%; -0.369%) per jaar of -9.25% (-13.59%; -4.70%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 64.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Koolmees tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 64.2: Wijzigingen tussen jaren voor Koolmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 64.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Koolmees. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 64.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Koolmees (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 81.4% 4548.1 307 426 6311 19082
Urbaan 6.4% 349.1 73 87 416 4373
Bos 4.3% 236.7 141 190 319 8796
Heide en duin 3.2% 174.9 80 91 199 4771
Suburbaan 2.9% 156.7 53 68 201 3140
Moeras en water 1.8% 101.0 59 80 137 3565
Tabel 64.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 72b1131e15c107036d23 29403e1d0b789914e43e 2092d81b254e5e3c3ac0 e52f7baddb03d2647cd7
jaarlijks niet-lineair 642bc93ca88dd91e583f 9e829b84fd0f996837d0 5d912aa152217dc9f309 91912e4e36d3d74c5704
driejaarlijks lineair 9ce58ef804a1eb7be4dc ae3c351d4aee7816aa60 7b62cdf55cbaa891fe86 2d3724b97fe213531f3a
driejaarlijks niet-lineair b38b3fa5d6589a45dcb2 7fdffebb300e07364c97 9a093566576079282f34 597a2ddc7c65163eb1cc