33 Fuut

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.2% (-4.0%; +1.7%) per jaar of -15% (-42%; +24%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijk afname met -1.1% (-3.8%; +1.5%) per jaar of -14% (-39%; +22%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 33.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Fuut tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 33.2: Wijzigingen tussen jaren voor Fuut. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 33.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Fuut. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 33.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Fuut (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 46.4% 74.1 5 426 6311 342
Moeras en water 35.9% 68.5 40 80 137 2500
Heide en duin 11.5% 19.7 9 91 199 546
Bos 6.2% 10.1 6 190 319 552
Tabel 33.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 5087a2eb716e97b47a23 2eaf70be8a6b52e1a618 5a7f9bc89da212c2dacf 41a2e20a58973bbefb6f
jaarlijks niet-lineair bb3f069965614ada6c21 26558dbc5ec565503f66 1592a54659e13c27e449 c166f40315ebe252fb4d
driejaarlijks lineair cf1ab2f86150a53155b9 b1f7d90300bee448c418 2f9e69a48df927f95e2f 9fc38b2bc7fa813c51be
driejaarlijks niet-lineair 3f3586e1fcfccb4fd3c7 446de8a963992cf3117a 21e9f4cbb77edcb6a4cb 1546b6e7ea674bf4d45b