52 Holenduif

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.79% (-1.45%; -0.13%) per jaar of -9.8% (-17.2%; -1.7%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.86% (-1.52%; -0.21%) per jaar of -10.7% (-18.0%; -2.6%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 52.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Holenduif tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 52.2: Wijzigingen tussen jaren voor Holenduif. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 52.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Holenduif. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 52.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Holenduif (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 89.1% 3496.2 236 426 6311 15755
Bos 3.2% 124.2 74 190 319 5460
Urbaan 2.6% 95.6 20 87 416 1295
Suburbaan 2.2% 82.8 28 68 201 1649
Moeras en water 1.6% 61.6 36 80 137 2337
Heide en duin 1.2% 45.9 21 91 199 1764
Tabel 52.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 4f931924d19f93aa9094 be906b3d1f53e83c3bf7 da62280bdcc37bc048ff da5574ae911591c6ffe8
jaarlijks niet-lineair 0c52e1f9fb607252b0bd c0bdfa9cd2b723621a47 5d98b4488fb22c5bf325 a6a037e66b8fee2b707b
driejaarlijks lineair 0735c90371335dcba45a 8516e0f3ea163f01de2e 191daddec43b9f8bbc6b 86b54b44d102fd9061f3
driejaarlijks niet-lineair 9e3479b4a28b1bdfae1d 8bb4f4c74eabbe84debd 7ed6945ca02e1bcef5c9 78683d0ffd7a311c5b69