98 Winterkoning

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.971% (-1.277%; -0.665%) per jaar of -11.92% (-15.38%; -8.31%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een matige afname met -0.858% (-1.164%; -0.551%) per jaar of -10.60% (-14.12%; -6.93%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 98.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Winterkoning tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 98.2: Wijzigingen tussen jaren voor Winterkoning. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 98.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Winterkoning. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 98.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Winterkoning (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 82.7% 4622.1 312 426 6311 19460
Urbaan 5.8% 320.4 67 87 416 4017
Bos 4.2% 231.7 138 190 319 8702
Suburbaan 2.8% 153.7 52 68 201 3083
Heide en duin 2.7% 148.7 68 91 199 4276
Moeras en water 1.8% 101.0 59 80 137 3605
Tabel 98.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair b591b6c4495d54ac657f dd972d40311f18f11f63 22ddd93be859ea79324a 7d6e7239bca396415893
jaarlijks niet-lineair b3a0b438b9580a65909e 315881ebe0138391cefd 7a0d05f749da61b8776a e881152e12673c34d525
driejaarlijks lineair 078d7de8cc7926f305fd 311ab08397492b9b954e fe9e5aaf99277cb2eb90 b2b155848438df29d629
driejaarlijks niet-lineair 64bb894983cbd9e89042 7589883e7af86e151547 94db4877fdc596d0c69d f053f357a89b12eec1d6