47 Grote lijster

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -7.7% (-9.6%; -5.8%) per jaar of -65% (-73%; -54%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -7.8% (-9.7%; -5.9%) per jaar of -65% (-73%; -55%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 47.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Grote lijster tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 47.2: Wijzigingen tussen jaren voor Grote lijster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 47.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Grote lijster. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 47.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Grote lijster (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 87.4% 1170.3 79 426 6311 5616
Bos 5.6% 75.6 45 190 319 3441
Heide en duin 5.2% 67.8 31 91 199 2267
Moeras en water 0.9% 10.3 6 80 137 445
Suburbaan 0.9% 8.9 3 68 201 162
Tabel 47.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 3f541fb634b274613f7c 1b11554f8813e0ff4b5c a51c6fe7f01feb3d4f37 c1d70dc461ece7375d59
jaarlijks niet-lineair f391c1d23574f6b83977 1877841a1bde15e885db b19ed55dd160827813ef ccf51899a7852b412a60
driejaarlijks lineair 5d00962346be2aafa927 9c9814a5ff2a75af45f9 45f99514adcc78330dc8 03de6ec3a7ebecf2bcc2
driejaarlijks niet-lineair 633478f025646819cd28 1be744c40896485eba5f 55d0e028b95285d3e0f5 26c63653bbd88f700db8