14 Aalscholver

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +8.5% (+3.0%; +14.3%) per jaar of +190% (+50%; +470%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +8.5% (+2.8%; +14.4%) per jaar of +190% (+40%; +480%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 14.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Aalscholver tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 14.2: Wijzigingen tussen jaren voor Aalscholver. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 14.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Aalscholver. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 14.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Aalscholver (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 79.1% 207.4 14 426 6311 998
Moeras en water 14.7% 41.1 24 80 137 1571
Heide en duin 6.3% 15.3 7 91 199 504
Tabel 14.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 70bccf64f2b119a9e52c 41a5b73cc7fda7b0dcb6 bf581c4e179599d3a83a b2aa0c05037abf377fb3
jaarlijks niet-lineair d6c3492e678e8a08410e 6406ea61074ec5becbdd 23e3c4922da8ad126bfa 7b679860c03bdc20ec61
driejaarlijks lineair 4e190a486d6794183486 f2c552cbd4ca05b2d8be fa8bd9368de386353b5a 718551783cd1deb78ba3
driejaarlijks niet-lineair 3b5aa6769b8f90cb70d3 c87fa8140342d27c9446 d7e50817e7836d36acb9 1416a7f07cfa136d43df