15 Bergeend

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een toename met +1.7% (+0.0%; +3.4%) per jaar of +24% (+0%; +54%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een mogelijke toename met +1.3% (-0.4%; +3.0%) per jaar of +18% (-5%; +46%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 15.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Bergeend tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 15.2: Wijzigingen tussen jaren voor Bergeend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 15.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Bergeend. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 15.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Bergeend (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 88.8% 755.5 51 426 6311 3399
Moeras en water 5.1% 41.1 24 80 137 1489
Suburbaan 2.8% 20.7 7 68 201 399
Heide en duin 2.6% 19.7 9 91 199 630
Bos 0.8% 5.0 3 190 319 231
Tabel 15.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair d61238bdadccedb49ca3 addfb08b84b89be82184 f7f5e7a62a00aa073fc5 4a72d6b9ed7c9f3eec07
jaarlijks niet-lineair 1ed9ae16489b7e6be38b 262518e9747418cc6802 04f09a370127573eb0e4 e32921c6aed93edbf460
driejaarlijks lineair adab77e5dafbdd81ab42 864ad5f87c9b9bfa7fcd 4733fb703ba92015cb5e 63551894a5246ada8baf
driejaarlijks niet-lineair 3dbccf11d615dfda64d6 373c96f3eea84ee4f4c2 5f78cb89b191693b8f75 616f232767258b5441fd