59 Kleine mantelmeeuw

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +13.3% (+7.5%; +19.4%) per jaar of +410% (+150%; +910%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke toename met +13.5% (+7.6%; +19.7%) per jaar of +420% (+160%; +930%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 59.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kleine mantelmeeuw tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 59.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kleine mantelmeeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 59.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kleine mantelmeeuw. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 59.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kleine mantelmeeuw (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 84.0% 177.8 12 426 6311 753
Moeras en water 8.9% 17.1 10 80 137 710
Suburbaan 7.0% 11.8 4 68 201 355
Tabel 59.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair 902ae97a8b518701a99e 83ab6f5351eb6a803848 8a3b1e4d0b8b745b398a 71b70cdddfd15029dcdd
jaarlijks niet-lineair 48ca53ff755a3f3c1a18 8d0ea202a4f17ae3eac6 9f8cef71a64e5e00e539 52a73e690047f867f5c2
driejaarlijks lineair a992173e8ff05e3f5a6e 1f9a355e1cf089cd1f3f edd52397c6f6fd64a8dd 6667b046978a90155b30
driejaarlijks niet-lineair e92acec4f26b2e8eb2b6 428e52a273340f1393dd 1f0d3d4c45433daa37d7 d89ad9f2a5e530743403