57 Kievit

Op basis van driejaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -8.5% (-9.1%; -7.8%) per jaar of -68.4% (-71.2%; -65.3%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is lineair.

Op basis van jaarlijkse gegevens zien we gemiddeld een sterke afname met -8.5% (-9.1%; -7.8%) per jaar of -68.4% (-71.3%; -65.4%) over de volledige looptijd van het meetnet. Deze trend is niet-lineair.

Figuur 57.1: Evolutie van het gemodeleerde gemiddeld aantal waargenomen dieren op een meetpunt voor Kievit tijdens de referentieperiode. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen.

Figuur 57.2: Wijzigingen tussen jaren voor Kievit. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 57.3: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Kievit. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Tabel 57.1: Stratumgewicht, raming aan het aantal hokken waarin de soort aanwezig is, aantal relevant hokken voor de analyse, aantal onderzochte hokken in het stratum, totaal aantal hokken van het stratum in Vlaanderen en aantal bezoeken aan een meetpunt voor Kievit (zie §3.5).
stratum gewicht aanwezig relevant onderzocht totaal bezoeken
Landbouw 96.5% 4355.5 294 426 6311 18286
Moeras en water 1.0% 41.1 24 80 137 1573
Urbaan 0.7% 28.7 6 87 416 449
Bos 0.6% 26.9 16 190 319 1137
Heide en duin 0.6% 26.2 12 91 199 936
Suburbaan 0.5% 20.7 7 68 201 395
Tabel 57.2: Data-hashes van de analyses in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie model analyse status
jaarlijks lineair c42db929991210a85dfd 5a20f10bd83ab7743c6d 6ed1ee67659129589dc9 33e630fd28ff26f24f9f
jaarlijks niet-lineair 31633986e8a5458c1158 50478bfdd8ab024ee102 f8fecb6a6c0f8b85baa1 9dc3f50357ccca31a703
driejaarlijks lineair 6dc92feaab75f95a7709 ed0f4eb4c2e5fcff371e ce613702daf57c7927d6 348dd71bd4de88841579
driejaarlijks niet-lineair 8130d1bb6d6dc9d0820e 1b323c70ea8c042bcff5 ae10a201b2de3542f15b 6046be7dace357edfc47