6 Bos

Deze indicator is gebaseerd op volgende soorten: Bonte vliegenvanger, Boomklever, Boomkruiper, Boompieper, Buizerd, Fitis, Gaai, Gekraagde roodstaart, Goudhaan, Groene specht, Groenling, Grote bonte specht, Grote lijster, Holenduif, Koekoek, Kuifmees, Matkop, Nachtegaal, Sperwer, Tjiftjaf, Tuinfluiter, Wielewaal, Zwarte mees, Zwarte specht, Zwartkop. De indicator bestaat uit 25 soorten. De aangepaste grenswaarden zijn -5.6% en +5.9%.

Figuur 6.1: Wijzigingen t.o.v. de start van het meetnet voor Bos. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Figuur 6.2: Wijzigingen per driejarige cyclus voor Bos. Zie §4.1 voor een verklaring van de intervallen en §4.2 voor uitleg over de symbolen en referentielijnen.

Data-hashes van de analyse in het kader van traceerbaarheid (zie §5.3).
frequentie analyse status
jaarlijks 354fd24a4a7c57848443 fd034d2e07d8e92d9169 cb94cdd01bd75165d5f0 6595389779932b22c252
driejaarlijks cf6ecf028754d7fcdd2a 84cf7e02adc6fca61a11 d52cff12a4d7d2c9f24f cecae0d9dcad6300ffa7